Seminar za računovodje: Aktualno na področju plačevanja obveznosti in uporabe e-davkov